Provincie Zeeland

Gepubliceerd: 24 dagen geleden

Senior GIS Specialist

Middelburg
Gepubliceerd: 24 dagen geleden
Solliciteer nu

Waarom:

Veel maatschappelijke issues waaraan gewerkt wordt binnen de provincie Zeeland hebben een duidelijk geografisch aspect. Geografische data en analyses, gebaseerd op een adequaat ingericht Geografisch Informatie Systeem (GIS), zijn hierbij een onmisbaar hulpmiddel om tot de juiste beleidskeuzes te komen. Team Geo richt zich op het adviseren en ondersteunen ten aanzien van GEO/GIS vraagstukken, naast de operationele uitvoering van beheer en analyse werkzaamheden.

We zoeken een gedreven en ervaren senior GIS specialist die een voortrekkersrol vervult bij de realisatie van de recent gedefinieerde visie op de rol en inrichting van het team Geo. Enerzijds heb je hierbij een coördinerende rol binnen het team en anderzijds zorg je voor de aansluiting bij de diverse opgaven en het leveren van de gevraagde diensten en producten.

Wat:

· Coördinatie werkzaamheden
Het team Geo voert een veelheid aan taken uit, variërend van het maken van kaarten tot het uitvoeren van complexe analyses. Van de senior wordt verwacht dat hij een coördinerende rol speelt in het prioriteren, uitzetten en de voortgangsbewaking van taken en opdrachten.

· Uitvoeren complexe analyses
Het combineren en slim bevragen van (digitale) geografische informatie biedt meerwaarde bij het vaststellen of uitvoeren van beleid binnen de opgaven. De senior GIS specialist coördineert en begeleidt de verzoeken vanuit het beleidsveld en voert in voorkomende gevallen ook zelf complexe analyses uit.

· Advisering en beleidsondersteuning
Door meer te richten op advisering en op de inzet van externe deskundigen, wordt het makkelijker om vernieuwende ontwikkelingen in de organisatie te introduceren en in goede banen te leiden. De senior GIS specialist volgt hiertoe de ontwikkelingen in de markt op het gebied van data, diensten, applicaties en technologie. Ondersteunt daarbij het (intern) management op beleidsvraagstukken. Faciliteert in dit kader de beleidsafdelingen bij de opzet en uitvoering van geo gerelateerde projecten en opdrachten.

· Inrichten data management
Data en basisregistraties vormen het fundament voor een adequate informatievoorziening van de provincie. De senior GIS specialist krijgt een actieve rol om de organisatie rond het data management stevig neer te zetten en om te zorgen dat het gewenste niveau van kwaliteit behaald wordt en behouden blijft (borgen).

· Stimuleren samenwerking
Meer en meer werken provincies, gemeenten, waterschappen en andere ketenpartners samen om GEO/GIS kennis, diensten, data, applicaties en technologie met elkaar te delen. De senior GEO specialist vervult hierin een verbindende rol.

Hoe:

Je werkt samen met een aantal collega’s binnen het team Geo. De kerntaak van het team bestaat uit het vergaren, beheren, analyseren en ontsluiten van (digitale) geografische informatie.

Daarbij heb je intensief contact met de beleidsmedewerkers en (externe) partijen die ingezet zijn bij de diverse opgaven.

Denk hierbij aan:

Energietransitie
Klimaatadaptatie
Ruimtelijke kwaliteit

Tenslotte ben je actief betrokken bij provincie overstijgende initiatieven en samenwerking op het gebied van GIS/GEO en volg je de ontwikkelingen in de markt zodat de provincie optimaal ondersteund wordt op GEO gebied.

Wie:

Je bent de belangrijkste ambassadeur voor het goed gebruik van GIS en kunt dus goed communiceren en coördineren. Je werkt graag samen in een team en kan luisteren naar collega's. Je voelt je betrokken en zoekt de samenwerking met zowel interne collega's als externe partijen. Je bent communicatief vaardig, gaat accuraat te werk en vind het vanzelfsprekend om een stap extra te zetten als dat nodig is.

Met de volgende competenties versterk je ons team:

Je kunt conceptueel denken en beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen;
Je weet werkzaamheden goed te plannen en organiseren en houdt daarbij het overzicht;
Je kunt adequaat adviseren en beschikt over overtuigingskracht om anderen mee te nemen in jouw ideeën en voorstellen. Je staat daarbij open voor de input en feedback van anderen;
Je handelt vanuit een klantgericht perspectief en hebt oog voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van GEO/GIS.
Je hebt kennis en ervaring met QGIS en ArcGIS.

Wij vragen WO werk en denkniveau op het gebied van GIS/GEO. Daarnaast heb je aanvullende vakopleidingen gedaan. Ervaring in het werkveld is een vereiste (minimaal 3-5 jaar).

Overige informatie:

Het gaat om een vacature van 36 uur per week voor onbepaalde tijd. We starten met een jaarcontract. Startdatum zo spoedig mogelijk.
De functie is gewaardeerd in schaal 11 (maximum jaarsalaris € 71.608).
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie bij:
Wico Osinga, interim manager, e-mail: w.osinga@zeeland.nl tel.nr. +31 625726713

Reageren:
Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk op zondag 10 november 2019 bij ons binnen is.

Solliciteer nu

Soortgelijke vacatures

Opleiding

Fulltime / parttime

Carrièreniveau