Site logo
Bedrijfs Profiel

Zorg voor de natuur en de omgeving waarin wij leven is één van de taken van provincies. BIJ12 helpt de provincies hierbij. Zodat de uitvoering uniform, efficiënt en tegen lagere kosten gebeurt.

Samen met de provincies werken we aan uiteenlopende opgaven, voornamelijk op het domein van de transitie natuur en stikstof. We zijn een flexibele organisatie, gewend om snel in te spelen op ontwikkelingen in opgaven van provincies.

We stellen kennis en expertise beschikbaar en dragen bij aan optelbare en vergelijkbare (natuur-)data. We verwerken deze data tot betrouwbare informatie op basis waarvan provincies besluiten kunnen nemen. Ook voeren we wettelijke regelingen uit zoals de afhandeling van faunaschade en de subsidieregeling opruiming drugsafval. Daarnaast ondersteunen we provinciale commissies, zoals de Adviescommissie Schade Grondwater en de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur en Landschap.

Afdrukken
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Winkelwagen

Delen