Site logo

Oproep voor presentaties GeoBuzz: 25 & 26 november 2024

By 22 mei 2024 Nieuws

GeoBuzz 2024 gaat verder waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Een evenement voor ontmoeting, netwerken en informatie overdracht rondom de inwinning, verwerking en gebruik van geodata.

GeoBuzz is voor mensen die werkzaam zijn in de geosector en voor de velen die geodata gebruiken. Het zijn dagen van ontmoeting, het elkaar informeren over nieuwe ontwikkelingen en het ontdekken van de mogelijkheden van geodata.
Geodata is niet uniek, naast alle andere data die er is ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken. Geodata is wel essentieel. Zonder complete, betrouwbare en bruikbare geodata is het niet mogelijk om in deze tijd van transformaties gedegen antwoorden te vinden, bestuurlijke keuzes te maken en hier uitvoering aan te geven.

Denk bijvoorbeeld aan de ruimtelijke puzzel, waarin keuzes nodig zijn. Met geodata worden analyses gemaakt en de juiste keuzes voorbereid. Of aan stedelijke vernieuwingsprojecten. Geodata is essentieel voor infrastructurele, sociale en woningbouwkeuzes. Voorbeeld hiervan is het Innovatiekwartier van de gemeente ’s Hertogenbosch. Op GeoBuzz is hier veel over te horen en zien.

Dien presentatievoorstellen in!
Geïnspireerd op het thema “Geodata, niet uniek wel essentieel”, vragen wij u om presentatievoorstellen in te dienen.
Die kunnen gaan over:
* Ontwikkelingen in de geosector.
* Informeer elkaar over nieuwe technologie, instrumentarium en inzichten.
* Een solide, betrouwbare en toepasbaar geodata fundament.

De inwinning van geodata
Op de beurs wordt een speciaal inwinningsplein ingericht. Bedrijven krijgen daar volop ruimte om hun nieuwste apparatuur en innovaties te tonen of uitleg te geven over de wijze waarop de geodata-inwinning gebeurt en zich ontwikkelt.
De essentie van geodata voor transities. De veranderende wereld vraagt om nieuwe data, nieuwe instrumenten en nieuwe werkwijzen. Hoe ziet u de rol van geodata? Organiseer een discussie, presenteer toepassingen van geodata of deel ervaringen.

Beoordeling van uw voorstellen
Via www.geobuzz.nl kunt u voorstellen indienen. Deze worden beoordeeld door een brede programmacommissie. Er zijn dagelijks 12 beschikbare presentatieplekken. Daarmee kiest de programmacommissie voor kwaliteit boven kwantiteit. Dat stelt eisen aan uw voorstel. Laat zien dat uw presentatie waarde heeft: geodata is essentieel.

Betrek meerdere partijen bij uw presentatievoorstel. Dat kunnen klanten zijn of samenwerkingsverbanden.Commerciële presentaties worden niet geplaatst. Daarvoor is een mogelijkheid in het streamtheater.
Dien uw voorstel in voor zaterdag 8 juni. Eind juni wordt bekend welke voorstellen geplaatst worden.

Website Geobuzz

Het bericht Oproep voor presentaties GeoBuzz: 25 & 26 november 2024 verscheen eerst op Platform voor de Bouw-, Infra- en Geo-ICT professional.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Winkelwagen

Delen